Sousloví „nejde to“ nemám rád, vždy se musí najít cesta k dosažení kýženého cíle v rámci etiky, morálky a společensky uznávaných pravidel.