pesticidy

Od roku 2005 se společnost FERTISTAV CZ a.s. zabývá obchodem s přípravky na ochranu rostlin.

pleve v půdě

Herbicidy

Herbicid je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin. Selektivní herbicidy likvidují zpravidla jen úzkou skupinu rostlin, naproti tomu širokospektrální či tzv. totální herbicidy likvidují drtivou většinu toho, co na pozemku roste.
trs borůvek se zeleným listem

Fungicidy

Fungicid je pesticid používaný k hubení houbových chorob, které napadají rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu. Nasazení fungicidů a jiných pesticidů je v současnosti nejen v rozvinutých zemích výraznou součástí integrované ochrany rostlin.

zelený hmyz

Insekticidy

Insekticidy jsou přípravky určené k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, nejen k ochraně plodin, ale také k ochraně zásob a v oblasti hygieny.

černý šnek na zeleném listu

Moluskocidy

Moluskocid je přípravek na hubení  škodlivých plžů v zemědělství

myš na klase

Rodenticidy

Rodenticidy jsou pesticidy určené k hubení hlodavců, také se používá termín deratizace.

žlutošedá housenka na listě

Mořidla

Mořidla se používají k ochraně osiva a plodin v raných vývojových fázích k ochraně před škůdci a houbovými chorobami.