PRÉMIOVÁ HNOJIVA

logo FertiStar

FertiStaR®

inovativní dusíkaté hnojivo s inhibitorem AGROTAIN®FertiStaR®, což je inovativní dusíkaté hnojivo s inhibitorem AGROTAIN®, kterému bylo věnováno více než 20 let výzkumu a s kterým bylo provedeno více než 1000 zemědělských pokusů. Inhibitor AGROTAIN® je používán ve více než 55 zemích, na milionech hektarů po celém světě.

 

FertiStaR® využívá nejosvědčenější technologii inhibitoru ureázy na světě a díky tomu chrání vaši investice do dusíkatého hnojiva.

 

FertiStaR® má skvělé výsledky ve všech čtyřech klíčových kritériích účinnosti: agronomii, logistice, ekonomice a ochraně životního prostředí

FertiStar logo
Pomocí FertiStaR® získáte obrovský přínos tím, že si zajistíte účinnost ve všech čtyřech kritériích v každé granuli.
Dílek puzzle se stromem na zeleném pozadí

AGRONOMICKÁ ÚČINNOST

FertiStaR® užívá technologii s úspěchem vyzkoušenou po celém světě, která minimalizuje únik dusíku do životního prostředí kvůli volatilizaci čpavku. FERTISTAR uchovává více dusíku, který může plodina absorbovat. Tím pomáhá odstranit nepředvídatelnou proměnnost výsledků použití dusíku. Pokud svoji volbu založíte na agronomické účinnosti, vyberete si FertiStaR®.

Dílek puzzle se zelenými hodinami

LOGISTICKÁ ÚČINNOST

FertiStaR® o 33 % koncentrovanější než dusičnan amonný a o 70 % koncentrovanější než ledek. FertiStaR® umožňuje pěstitelům skladovat větší množství výrobku na menším prostoru, přepravovat více dusíku s menším úsilím a rychlejší aplikaci na větší ploše. Pokud svoji volbu založíte na logistické účinnosti, vyberete si FertiStaR®

Dílek puzzle s kalkulačkou na zeleném pozadí, euro

EKONOMICKÁ ÚČINNOST

Zajištění nejvyšší návratnosti investic vyžaduje dosažení nejvyššího výnosu a nejnižších nákladů na jednotku dusíku. FERTISTAR vám dává obojí. Při volbě na základě ekonomické účinnosti si vyberete FertiStaR®.

Dílek puzzle se zeleným pozadím, slunce, déšť

ENVIROMENTÁLNÍ ÚČINNOST

Dusík je cenným zdrojem, se kterým bychom měli nakládat rozumně. Pomocí FERTISTAR můžete dosáhnout toho, že se více dusíku aplikovaného na povrch dostane ke kořenům plodin. Existují důkazy, že FERTISTAR snižuje uhlíkovou stopu pěstování plodiny až o 15 % při zachování vysoké produktivity. FertiStaR® je opět výhodný i z hlediska efektivity ve vztahu k životnímu prostředí.

Hledáte nejúčinnější dusíkaté hnojivo bez kompromisů? Pak zvolte FertiStaR®.
Každá granule FertiStaR® splňuje všechny čtyři kritéria a svoji sílu čerpá ze stabilizátoru AGROTAIN® na bázi dusíku, který si získal důvěru tisíců farmářů na milionech hektarů po celé Zemi.

BLACK PEARL

NK 10 – 6, Organominerální hnojivo

Jedná se o nový typ organominerálního hnojiva, které můžete využít pro pěstování všech rostlin. Lze jej použít pro všechny polní plodiny

a kde je to možné, tak je vhodné lehké zapracování. Každoroční používání tohoto hnojiva zlepší strukturu půdy, využitelnost dalších látek z půdy a zdravotní stav rostlin.

Pomáhá především obohacovat půdu o organickou hmotu. Přibližně 10 kg tohoto hnojiva představuje orientačně 3 tuny hnoje.

Organominerální hnojivo, logo Black Pearl
organominerálního hnojiva pro pěstování všech rostlin
Fyzikální a chemické vlastnosti
Organická hmota celkem min.
75%
Huminové látky celkem min..
29%
-huminové kyseliny min.
8,5%
-fulvokyseliny min.
20,5%
Dusík celkem.
10%
-dusík čpavkový
5%
-dusík organický
5%
Draslík (K2O) vodorozpustný.
6%
Síra (SO3).
8,5%
pH.
6,0 – 6,5
Black Pearl má tyto výhody:
– hnojivo s vysokým obsahem organického materiálu
– rovnoměrná distribuce živin
– stimuluje růst kořenů
– zvyšuje mikrobiální činnost v půdě
– podporuje mineralizační procesy
– částečně nahrazuje statkové hnojení
– dodává do půdy huminové a fulvokyseliny
Doporučené dávkování:
Ovocné stromy
30 – 50 g /strom
Kořenová zelenina
200 – 500 g/10m2
Plodová zelenina
200 – 500 g/10m2
Salát hlávkový
200 – 500 g/10m2
Brambory
200 – 500 g/10m2
Rajčata
200 – 500 g/10m2
Papriky
200 – 500 g/10m2
Jádroviny
200 – 500 g/10m2
Okrasné rostliny
1,5 – 2 kg/m3/substrátu
Trávníky
100 – 150 g/10m2
logo
logo firmy s názvem

ENTEC PERFECT

Kombinované bezchloridové NPK hnojivo s inhibitorem nitrifikace

Jedná se o nový typ organominerálního hnojiva, které můžete využít pro pěstování všech rostlin. Lze jej použít pro všechny polní plodiny a kde je to možné, tak je vhodné lehké zapracování. Každoroční používání tohoto hnojiva zlepší strukturu půdy, využitelnost dalších látek z půdy a zdravotní stav rostlin.

 

Pomáhá především obohacovat půdu o organickou hmotu. Přibližně 10 kg tohoto hnojiva představuje orientačně 3 tuny hnoje.

Minerální hnojiva Entec  obsahují kromě nitrátového dusíku rovněž amonný dusík. Hnojiva jsou dále obohacena inhibitorem nitrifikace. Aplikovaný amonný dusík je v závislosti na půdních podmínkách stabilní až deset týdnů, během této doby jej mohou přijímat rostliny a nedochází ke ztrátám.

 

Typ hnojiva: B.1.1 Hnojivo NPK (MgO, S) 14-7-17 (2;9) s borem (B) a zinkem (Zn) a s inhibitorem nitrifikace (F.1.4 DMPP)

logo ENTEC by EUROCHEM
bezchloridové NPK hnojivo s inhibitorem nitrifikace

jahody, rybíz, ředkvičky

Poměr živin v přípravku ENTEC perfect (N:P:K = 3:1:4) je podle požadavků přizpůsoben nutričním potřebám těchto kultur a systémům obhospodařování.

Plně rozpustný fosforečnan zajišťuje komplexní zásobení kultur, aniž by docházelo k jeho akumulaci v půdě.
Fosfor je tak rostlinám k dispozici ve vysoké míře. Vysoký obsah draslíku je ideální pro plodiny citlivé na chloridovou formu. Draslík podporuje kvalitativní parametry úrody.

Hnojivo rovněž obsahuje v dostatečném množství vodorozpustný hořčík, síru a bor.

Doporučené dávkování (v g na 10m2 plochy)

Fertistav Entec
Celkový dusík jako N v % min.
14,0
Amonný dusík (NH4) v % min.
7,0
Dusičnanový dusík (NO3) v % min.
7,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % min.
7,0
Vodorozpustný draslík jako K2O v % min.
17,0
Celkový hořčík jako MgO v % min.
2
Celková síra jako S v % min.
9
Celkový bór (B) v % min.
0,2
Celkový zinek (Zn) v % min.
0,01
Plodina: Dávka hnojiva: Počet dávek:
Kořenová zelenina
300 – 700
1
Plodová zelenina
300 - 700
1 - 2
Salát hlávkový
700 - 1000
1
Brambory
300 – 500
2
Rajčata
300 – 500
1
Papriky
400 – 600
1
Jádroviny
500 – 700
1
Okrasné rostliny
100 – 300
1
Peckoviny
300 – 600
1 - 2
Drobné ovoce
300 – 1000
1 - 2

PERLKA

Kombinované bezchloridové NPK hnojivo s inhibitorem nitrifikace

logo Perlka

Dusíkaté vápno se postupně rozkládá na tři formy dusíku: čpavkovou, močovinovou a dusičnanovou.

Druhá cesta rozkladu Perlky běží přes dikyanamid vápenatý – jde o pomalou cestu rozkladu s vedlejšími dezinfekčními účinky dusíkatého vápna.

  • zdravý a vyvážený růst
  • silnější růst kořenů
  • nižší hladina dusičnanů v rostlině
  • snížené riziko vyplavení
Dusíkaté vápno s rozkladem na tři formy dusíku: čpavkovou, močovinovou a dusičnanovou
Prevence, dlouhotrvající výživa dusíkem, nižší konkurence plevelů

Účinky dusíkatého vápna lze rozdělit na základní jako hnojivo a jeho vedlejší účinky.

Během krátké kyanamidové fáze dusíkatého vápna, pokud je správně použito, může výrazně snížit klíčení plevelů, výskyt hub, parazitů, slimáků a drátovců.

Ještě důležitější je efekt dusíkatého vápna na podporu populaci užitečných půdních bakterií, což zvyšuje biologickou aktivitu půdy.

Perlka – dusíkaté vápno se vyznačuje rovnoměrným a dlouhotrvajícím uvolňováním. Dusík zůstává ve stabilní amonné formě po dobu nejméně 6 až 8 týdnů.

To umožňuje, aby rostliny čerpaly amonný dusík více než dusík nitrátový.

Plodina Termín aplikace Dávka (g/10 m2)
Brambory
Po výsadbě
300-500
Trávníky
Ke hnojení nebo k hubení plevelů
200-400
Hrách
Jeden až dva týdny před setím
200-300
Fazole velkozrnné
1-2 týdny před výsevem
200-300
Fazole keříčkové
Mezi vysetím a vzejitím
300-400
Salát
V předjaří 2-3 týdny před vysetím, v létě 1-2 týdny před vysazením.
300-500
Mrkev
2-3 týdny před výsevem
300-400
Špenát
2-3 týdny před výsevem
300-500
Okurky
2-3 týdny před výsevem
300-600
Pór
Před vysetím příp. před výsadbou
300-600
Celer, Rajčata
3 týdny před výsadbou
600-1000
Fenykl řapíkatý
2-3 týdny před setím
300-400
Květák, Zelí
Na jaře cca 3 týdny před výsadbou
300-1000
Chřest
Po oborání
300
Cibule setá
2-3 týdny před výsadbou
300-500
Jahody zahradní
Brzy na jaře aplikovat mezi rostlinami
300
Reveň
V předjaří před rašením
400-800
Okrasné dřeviny
V předjaří před vyrašením na suché rostliny
300-500
Ovoce
Od časného předjaří až krátce před rašením
300-500