Raykat Start

Stimulace ozimých obilovin přimořením Raykat Start

Cílem pěstitelského snažení je, aby ozimé plodiny šly do zimy v co nejlepší kondici. Pod tímto si představuji silné zdravé odnožené rostliny s mohutným kořenovým systémem.  Jen takové porosty mají velký předpoklad dobrého přezimování a rychle jarní regenerace, protože v kořenech mají dostatek zásobních látek a nahromaděné energie, kterou uplatní ihned po obnovení vegetace.

Na podzimní vývoj porostů má vliv celá řada faktorů:

  • Agrotechnika (předplodina, příprava půdy, termín setí,…).
  • Nedostatečná půdní zásoba (obsahy přístupných živin dle AZP klesají).
  • Povětrnostní podmínky (sucho, mráz, vítr,….).
  • Škodlivé organismy (plevele, škůdci, viry, bakterie,…..).

Bohužel ne vždy se podaří založit porost do vyhnojeného pozemku s drobtovitou strukturou po zlepšující předplodině v agrotechnickém termínu s ideálním průběhem srážek a teplot bez výskytu

chorob a škůdců.

Ve skutečnosti je to díky omezenému osevnímu sledu plodin a nedostatku času téměř naopak a proto již od samého počátku na vzcházející rostliny působí celá řada stresových faktorů. Řešením pro eliminaci těchto nežádoucích vlivů je společná aplikace přípravku RAYKAT START s běžnými fungicidními mořidly, v dávce 1 -1,5 l na 1 tunu osiva. Díky svému složení, vyváženému poměru makro a mikro prvků společně s polysacharidy a volnými aminokyselinami včetně prorůstového cytokininu (cytokinin se podílí na tvorbě kořenového vlášení a zabraňuje stárnutí rostliny). Ošetřené osivo přípravkem RAYKAT START vám zlepšuje energii klíčení a růst rostliny v počátečních fázích vývoje. Vizuálně osení vzchází rovnoměrněji a rychleji. Rostliny tvoří bohatý kořenový systém s větším počtem kořenového vlášení, čímž jsou schopny čerpat větší množství živiny z půdního roztoku a tím dříve dosáhnout potřebné kondice před zimou.  Společnou aplikací přípravku RAYKAT START s běžnými fungicidními mořidly tak dosáhnete s minimálními hektarovými náklady vysokého výkonu.

[cmsms_image align=“none“ link=“https://www.fertistav.cz/wp-content/uploads/2015/08/raykat_1.jpg“ animation_delay=“0″]3853|https://www.fertistav.cz/wp-content/uploads/2015/08/raykat_1.jpg|full[/cmsms_image]  [cmsms_image align=“none“ link=“https://www.fertistav.cz/wp-content/uploads/2015/08/raykat_2.jpg“ animation_delay=“0″]3854|https://www.fertistav.cz/wp-content/uploads/2015/08/raykat_2.jpg|full[/cmsms_image]

RAYKAT START v dávce 0,5 l/ha lze použít i jako stimulační listové hnojivo fázi 4-5listů společně s insekticidy proti přenašeči viróz, případně je možná kombinace i s ostatními listovými hnojivy nebo podzimními fungicidy. Důvodem je toho ošetření je pozdně setý porost, porost stresovaný suchem, zamazáním (podzim 2014), nebo jiným aktuálním problémem.

Zkušenosti a doporučení:

  • Při výsevu ozimých obilnin s přimořeným osivem je vhodné snížit výsek cca o 15 – 20 %. Mohutnější rostliny lépe využívají prostor k růstu a hůře se vyrovnávají s vnitrodruhovou konkurencí. Zkušenosti z pokusů ukazují a mírně zvýšený výnos cca 1-2 %, úsporu času při zakládání porostů a mírně snížené náklady na osivu/ha.
  • Silnější rostliny lépe odolávají vymrznutí (zkušenosti ze zimy 2010/2011) hlavně u citlivějších rostlin. Je to jen vedlejší efekt, hlavní vliv na přezimování má genetická dispozice odrůdy.
  • Největší vliv na výnos je u rostlin s krátkou vegetační dobou, jako je jarní sladovnický ječmen, kde navýšení výnosu je až 8 %.
  • Cena přimoření je cca 100 Kč/ha při dávce 1 l/t osiva. Tato kalkulace vychází ceníkové ceny, ve které není započítána sleva distributora.
  • Aktivní ochrana proti virovým přenašečům v podobě moření insekticidními mořidly nebo insekticidní clonou v prvopočátku růstu je a bude stále častější i v nadmořských výškách nad 500 m.n.m. Proti virovým zakrslostem přimoření RAYKATEM STAR je neúčinné. Napadené porosty z podzimního období není možné současnými znalostmi zaléčit a stimulovat k vysokým výnosům.

PŘIMOŘENÍ OSIVA PŘÍPRAVKEM RAYKAT START V DÁVCE 1,0 – 1,5 l/t OSIVA JE PRVNÍM PŘEDPOKLADEM SILNÉHO A MOHUTNÉHO POROSTU PŘED ZIMOU.