Únorové kalendárium

Lze dělat v únoru více práce než v lednu? Když budeme počítat dny, pak ne. ale když budeme počítat, jak dlouhý je den, pak nejspíše ano. Koncem února už můžeme v zahradě zůstat o dost déle než v lednu, takže i když má o dva až tři dny méně, uděláme za ten měsíc více práce než za delší leden. Posledního ledna je slunce nad obzorem 9 hodin 20 minut, posledního února 10 hodin 55 minut – ráno je o 48 a večer o 46 minut delší!

Okrasná zahrada

 • Stálezelené rostliny citlivé na poškození listů stíníme před přímým

sluncem rákosovou stínovkou, stínovací textilií nebo třeba starou záclonou.

 • V období, kdy nemrzne, je potřeba začít zalévat stálezelené dřeviny. Před

zálivkou zem pod rostlinami důkladně nakypříme, aby se do ní voda dobře vsákla. Lepší je jedna vydatná zálivka než několik menších. Po zálivce je nejlepší zakrýt půdu kompostem, pokud jste to již neudělali na podzim.

 • Během února provádíme hluboký řez u některých okrasných dřevin s cílem

vytvořit podmínky pro jejich bohaté kvetení. To jsou druhy, které vytvářejí

květy na letorostech. Velké keře, jako jsou komule (Buddleia), hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata), které začínají kvést až koncem června, zkrátíme tak, aby zůstaly jen krátké výhony pouze se dvěma páry pupenů. Hluboký řez snášejí rostliny lépe, když ho provedeme začátkem února. Budeme-li otálet až do března, projeví se to v pozdější násadě pupenů a opožděným kvetením. Při řezu také odstraníme všechny přebytečné výhony. Základní poučkou je, že řez nikdy neprovádíme při teplotách nižších než –4 °C.

Ovocná zahrada

 • Jestliže jsme to z nějakého důvodu na podzim nestihli a není zahrada pod sněhem,

je ten nejvyšší čas shrabat spadané listí z ovocných stromů, čímž omezíme výskyt houbových chorob.

 • Provádíme udržovací řez drobného ovoce zejména keřů rybízů, malin a

ostružiníku.

 • Koncem února podle místních podmínek lze začít s řezem révy vinné.
 • Pravidelně kontrolujeme nařezané a uskladněné rouby peckovin. Špatné rouby

vyhodíme, a pokud je to ještě možné, obstaráme si místo nich nové.

 • Během února odebíráme rouby jádrovin, které použijeme pro pozdější

přeroubování.

 • Na ovocných stromech je v koruně během zimního období dobře vidět, kde

zůstaly ponechané monilií napadené mumifikované plody. Sebrané mumifikované plody nejčastěji zlikvidujeme zkompostováním, spálením nebo vhozením do popelnice. Odstraněním takových to plodů omezíme výskyt této choroby v nadcházející sezoně.

Zeleninová zahrada

 • Připravte si semínka. Výsev paprik je nejdůležitější únorovou činností zelináře.

Nespěchejte, posuňte výsev na polovinu nebo druhou polovinu února, pro vaše vyklíčené semenáčky bude v březnu více světla. Semínka paprik potřebují na vyklíčení vyšší teploty, optimálně nad 25 °C. Na výsev použijte výsevní substrát chudý na živiny, papriky nesnáší při klíčení zasolenou půdu.

 • V tmavém prostředí bez přístupu světla můžete rychlit čekankové puky z kořenů

vyrytých na podzim.

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Roční předplatné objednávejte na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 602 557 560. + logo časopisu Zahrádkář